East Turkey Creek--FR42B

East Turkey Creek--FR42B

San Simon, Arizona 85632